Protokoll från årsstämman 2021 för verksamhetsåret 2020

Årsmötesprotokoll verksamhetsår 2020:

Årsmötesprotokoll 2020 Brf Stenhammaren 211007